Det klassicistiske vindue

Et vindue fra den arkitektoniske stilperiode klassicismen, ca. 1760-1840.

I 1803 blev Norges glasmonopol ophævet, og da vinduesglas ikke længere skulle transporteres fra Norge til Danmark fik man adgang til større vinduesruder.  Det klassicistiske vindue findes derfor i to udgaver. Det småsprossede vindue fra før 1803 og det seksrudet vindue fra efter 1803.

Det tidlige klassicistiske vindue ligner meget rokokovinduet. Især udefra kan de være svære at skelne fra hinanden, men indvendigt er tvær- og lodpost spinkel og forsynet med en lodret, indadgående hulkehl-profil. De indvendige og udvendige beslag er meget enkle og uden pynt.

Det sene klassicistiske vindue har seks kvadratiske lige store ruder, en hævet tværpost og en enkelt sprosse i de nederste rammer. Vinduerne underordner sig facadens udtryk mht. størrelse, placering, takt og inddeling. Vinduets højde er afledt af etagehøjden. Der skulle være 1 fod fra vinduets overkant til loftet og brystningen skulle være 2½ - 4 fod. Vinduets brede er afledt af vinduet højde i forholdet 1:2 eller 3:5, også kendt som det gyldne snit. Det velproportioneret vindue blev meget populært i samtiden og mange tidligere vinduer blev erstatte med denne type eller ligefrem ombygget til at overholde disse gyldne regler for vinduets opdeling.