Theophilus Presbyter

Værket ‘Schedula diversarum artium’ er en vigtig kilde til vinduets historie. Benediktinermunken Theophilus Presbyter beskriver i sine sirligt udførte håndbøger fra 1100-tallet, hvordan man fremstillede glas i middelalderen.

Håndbøgerne giver et sjældent indblik i det håndværk, der ligger til grund for de smukke blyindfattede ruder i middelalderens kirker.