Det gotiske vindue

Vindue fra den arkitektoniske stilperiode gotikken, ca. 1150-1535. Det gotiske vindue er et spidsbuet og blysprosset kirkevindue. 

Vinduerne i gotikken var væsentlig større end de romanske vinduer og de gotiske vinduer var ofte opdelt i 2-3 vinduessektioner – altså biforie- eller triforie vinduer – hvor den midterste sektion var højest.

I 1300-tallet udvikler man kroneglas-teknikken i Frankrig, som gør det muligt at frembringe vinduesglas i skiver op til 1,5 meter i diameter. Man fortsatte dog stadig med at samle vinduespartier af mindre stykker glas med blysprosser imellem eftersom, man ikke havde teknikken til at skære store glaspartier præcist.

En valse, der kunne presse bly til sprosser i den rigtige form og størrelse blev udviklet omkring år 1350. Denne maskine blev kaldt blyvinden eller blyrokken. Opfindelsen gjorde produktionen af blysprosser hurtigere og billigere og førte til, at blyindfattede ruder vandt frem i almindelige i borgerhuse i 1400-1500-tallet.