Glughul

Et glughul er en simpel åbning i bygningsfacade, hvorigennem dagslys og luft kan trænge ind. Glughullet lukkes eventuelt med en firkantet skydelem i træ eller en stor sten. Der kan også være skind, translucent dyrehud eller tekstil foran glughullet for at skærme af.

Omkring år 400 bliver glughuller almindelige i de nordeuropæiske facader.