Glughul

Et glughul er en lille åbning i ydervæggen på et hus, hvor lyset kan trænge igennem. For at skærme mod vind, kulde og nedbør, har man igennem historien tildækket åbningen med forskellige gennemskinnelige materialer som fx udspændt pergament, svineblærer eller tekstiler. Hvilke materialer, der blev anvendt, var geografisk bestemt.