Gotisk vindue

Gotikkens vinduer kan kendes på spidsbuen og høje, slanke proportioner. De gotiske vinduer er ofte opdelt i 2 eller 3 vinduessektioner – altså biforie- eller triforie vinduer – hvor den midterste sektion er højest.

Gotikkens vinduer består af blyindfattede ruder, hvor mange små stykker glas er samlet med blysprosser. Da det ikke var muligt at fremstille blyindfattede ruder i store dimensioner, blev glaspartierne ofte opdelt i stavværk af vandrette og lodrette formsten.

Farverne i glasmosaikkerne fremkom ved, at indfarve glasset med ugennemsigtig farve, såsom sort. I denne farveflade ridsede man et mønster, hvorefter glasset blev brændt. Efterfølgende bemalede man glasset med eksempelvis blyoxider og fra omkring 1300-tallet med sølvoxider.

Mosaikkernes motiver tog ofte udgangspunkt i biblens fortællinger eller portrætterede helgener.