Lavenergivindue

Der tabes kun en lille del af boligens varme gennem et lavenergivindue. Dette opnås gennem effektiv isolering mellem komponenterne i vindueskonstruktionen samt med anvendelse af to eller flere lag glas. Energivinduet har smalle rammer og optimerede ruder, der sikrer tilførsel af dagslys og solvarme, så der også opnås et energitilskud.

Varmetabet gennem et vindue angives ved U-værdien, der igen angiver, hvor stor en mængde energi målt i watt,  der strømmer gennem en kvadratmeter af konstruktionen i timen (W/m²K). Jo lavere U-værdi desto mindre varmetab. De tidlige lavenergivinduer fra 1980’erne havde en U-værdi på ca. 2, mens U-værdien for moderne plus-energivinduer er på under 1.