Renæssancevindue

Vindue fra den arkitektoniske stilperiode renæssancen, ca. 1535-1660. Renæssancens vinduer har blysprosser og små ruder af kron- eller cylinderglas. Ruderne kan være af indfarvet glas. Renæssancens vinduer har ofte fine udskæringer på karm, ramme og poster, og vinduet er proportioneret efter bindingsværkets fag.

Omkring 1350 udvikles en valse, som kunne presse bly til sprosser. Denne maskine kaldtes blyvinden eller blyrokken. Opfindelsen gjorde produktionen af blysprosser hurtigere og billigere, hvilket førte til, at blyindfattede ruder vandt frem i almindelige borgerhuse i 1400-1500-tallet i Europa.