Støbejernsvindue

Støbejernsvinduet er et vindue med karm, ramme og sprosser i støbejern. Støbejern bliver almindeligt fra omkring 1850, og gør det muligt at udføre spinklere og stærkere sprosser end træsprosser.

Vinduestypen med enkeltlagsglas blev ofte anvendt i fabriksbygninger, større offentlige bygninger, pakhuse og i landbrugets staldbygninger. I boligbyggeriet foretrak man stadig vinduer med træsprosser, da disse kunne repareres og ikke dannede indvendig kondens som støbejernsvinduerne.