Støbejernsvindue

Støbejernsvinduer fra 1700-tallet blev introduceret i Danmark omkring 1848.

Et støbejernsvindue er et vindue, hvor alle dele (karm, ramme og sprosser) er helstøbt i jern. Materialet blev introduceret i England i slutningen af 1700-tallet og udbredt i Europa midten af 1800-tallet, og gjorde det muligt at udføre spinklere og stærkere sprosser end træsprosser.

Støbejernsvinduer med enkeltlagsglas blev ofte anvendt i fabriksbygninger, større offentlige bygninger, pakhuse og staldbygninger. I boliger foretrak man dog fortsat vinduer med træsprosser, da træ ikke leder varme og kulde i samme grad som støbejern.

Se historicisme.