For skoler og uddannelsesinstitutioner


VILLUM Window Collection tilbyder undervisningsforløb og omvisninger for udskolingsklasser og uddannelsesinstitutioner.

’Vi ser på vinduer’ – undervisningsforløb for udskolingsklasser

I samarbejde med Dansk Arkitektur Center har VILLUM Window Collection udarbejdet undervisningsforløbet ’Vi ser på vinduer’, der er målrettet elever i udskolingen. Gennem forløbet skal eleverne arbejde med vinduet i arkitekturen, i kunsten og i litteraturen. Forløbet består af tre dele, der på forskellig vis aktiverer og bidrager til elevernes analytiske og praktiske evner inden for fagene Dansk, Billedkunst og Håndværk & Design.

Læs mere om forløbet her:
Skoletjenesten
Skolen i Virkeligheden

Praktisk information
Fag: Tværfagligt forløb i Dansk, Billedkunst og Håndværk & Design (forløbet kan også afvikles som enkeltfagsundervisning)
Klassetrin: 7. - 10. klasse (udskoling)
Sted: Lektionerne afvikles i klassen, på byvandring i Indre By og på VILLUM Window Collection
Pris: Gratis

Booking:
Alberte Marie Brinckmann amb@vkr-holding.com

Omvisninger for uddannelsesinstitutioner

Vi tilbyder omvisninger for uddannelsesinstitutioner i vores faste og midlertidige udstillinger. Det er gratis at booke en omvisning, men kræver min. 5 deltagere og max 30 deltagere.

En omvisning foregår som udgangspunkt på dansk.
Ønsker man omvisning på engelsk, bedes man informere om dette i sin booking.

Booking:
Alberte Marie Brinckmann amb@vkr-holding.com

 

Anatomy of Melancholy (2019-20) af Jesper Christiansen. Udstillet i museets galleri.