Malerier fra 20 lande

VKR Gruppens 75-års jubilæumskonkurrence tog sin begyndelse i 2015, hvor VELUX salgs- og produktionsselskaber i 20 lande fik til opgave at udpege tre potentielle konkurrencedeltagere fra det lokale kunstnermiljø. Kandidaternes værker blev herefter sendt til bedømmelse hos en central jury nedsat af VKR Holding, der udpegede de endelige konkurrencedeltagere.

I starten af september 2015 fik de udvalgte kunstnere besked på at udfærdige et bidrag til konkurrencen, som herefter skulle være klart inden for fem måneder.

Det overordnede tema var fastlagt på forhånd: “Værket skulle udtrykke vinduets betydning for bygninger med særlig vægt på lys gennem tag eller facade”.

Den 9. marts 2016 kunne juryen endelig samles for at tage de 20 indsendte værker i øjesyn. Efter en grundig votering er 1., 2. og 3. plads nu blevet valgt, ligesom ni andre værker er udvalgt til en særlig erindringskalender for 75-års jubilæet. I forbindelse med bedømmelsen er alle værker og kunstnere blevet anonymiseret, så personlige præferencer fra den første del af udvælgelsesprocessen ikke har haft indflydelse på den endelige bedømmelse.