Nationalromantik

1890–1910

Nationalromantikkens arkitekter vendte sig væk fra den internationale Historicisme og fremdyrkede i stedet en særlig nordisk arkitektur, med inspiration i gamle bygningstyper som stavkirker og romanske stenkirker. 

Nationalromantiske vinduer er dekorerede og udsmykkede med inspiration fra den nordiske mytologi. Et godt eksempel er Københavns Rådhus, hvor vinduer med blyindfattede ruder i gotisk sandstensstavværk, prydes med relieffer af Odins ravne.