Samtid

2010–

Nutidens arkitektur er ikke kendetegnet ved en bestemt stilretning, men går flere veje. Der eksperimenteres bl.a. med dekonstruktioner i former og rummelighed, hvor der gives mulighed for, at den, der betragter bygningen, selv skal kunne drage sine egne tolkninger ud fra formerne. Den funktionelle rummelighed og enkeltheden er ligeledes på mode med gentagelser af modernismens formsprog.

Der er meget stor fokus på energi, klima og miljø, og materialevalget sker navnlig ud fra ønsket om bæredygtighed. Nye teknologier med anvendelse af bl.a. solceller samt glas, der bidrager positivt til energibalancen, spiller også en stor rolle for vinduernes udformninger på samme måde som kravet til et godt indeklima, og adgang til lys gør det.