Emile Fourcault

I årene 1901 til 1902 udviklede den belgiske ingeniør Emile Fourcault en maskine til mekanisk forarbejdning af cylinderglas. Maskinen bestod af nogle store valser, der vertikalt trak glasset helt plant i store dimensioner. Fremstillingsformen blev kaldt Fourcault-metoden og blev patenteret i 1904.