Renæssancevindue

Inspireret af antikkens idealer, danner geometri, matematik og proportioner grundlag for udformningen af renæssancens vinduer. Vinduerne har blysprosser og små ruder af kron- eller cylinderglas. Mange af renæssancens vinduer er dekorerede med træudskæringer på karm, ramme og poste, og er ofte proportioneret efter bindingsværkets fag.

Omkring år 1350 udvikles en valse, der kan presse bly til sprosser. Denne maskine kaldes blyvinden eller blyrokken. Opfindelsen gjorde produktionen af blysprosser hurtigere og billigere, hvilket førte til, at blyindfattede ruder vandt frem i almindelige borgerhuse i 1500-tallets Europa.