Museets formål

  • Formålsparagraf

VILLUM Window Collection dokumenterer og formidler

vinduets historie og dets betydning for menneskers livskvalitet

og adgang til lys, luft og udsyn.