20.05.2015

Sainte Chapelle

  • Chapelle_01_Galleri
  • Chapelle_02.jpg
  • Chapelle_03.jpg

Med støtte fra VILLUM FONDEN har den 750 år gamle parisiske kirke Sainte Chapelle gennemgået en omfattende restaurering af den franske kulturarvsstyrelse. Kirken genåbnede den 20.maj 2015.

Kirken Sainte Chapelle
Sainte Chapelle på øen Ile de la Cité i Paris er med sine store næsten ubrudte vinduesflader et af arkitekturhistoriens smukkeste glasbyggerier og et af de fineste eksempler på gotisk arkitektur.

Det var Ludvig den IX, der i 1242-48 lod kirken opføre for at opbevare de Kristus-relikvier, som han havde købt af kejseren i Konstantinopel, Beaudoin II. 

Den formo­dede arkitekt, Pierre de Montreuil, valgte at reducere murværket og bygge kæmpe muråbninger og udfylde dem med 15 store glasmalede kirkeruder – en glasmosaik der afbilder Det Gamle og Det Ny Testamente.

Den elegante konstruktion med spinkle søjler af sandsten og store mosaikruder var mulig, fordi arkitekten valgte dels at forstærke stenene med jern og dels at benyttede lette hvælvinger og overføre vægten af taget til et ydre skelet af fritstående stræbepiller.

Men disse unikke kirkeruder fra det 13. århundrede er blevet sværtet til og beskadiget af århundreders skidt, luftforurening og de mange turister.

Sainte Chapelle besøges årlig af 800.000 turister, og alene fugtigheden fra deres ånde danner kondensvand, som er med til at nedbryde de farvede glas.

Renoveringen af kirkens glasmosaik blev påbegyndt allerede i 1970, men først med en donationen på 5 mio. euro fra VILLUM FONDEN i 2007 kunne renoveringen færdiggøres. Renoveringen har i alt kostet ca. 10 mio. euro.

Renoveringen
Renoveringen har primært handlet om at rense og bevare de eksisterende mosaikker fra middelalderen og udskifte nyere restaureringer med nogle, der ligger tættere på de oprindelige.

I alt er det syv glasmalerier, tre i apsis og fire i den nordlige facade, blevet renoveret af seks glaskunstnere, som især har kæle for maleriernes ansigter.

For at styre klimaet har man været nødt til at sætte isoleringsruder uden på mosaikkerne. Hvert fag har et ad gangen været taget ned og skilt ad fra sine blyindfatninger, analyseret for spor af bemalinger og renset for snavs og den film, som blev malet på i 1945 for at beskytte mod bombardementer, og som med tiden har mørknet dem.

Renoveringen blev afsluttet i maj 2015, så nu vil Sainte Chapelle også i fremtiden give de mange besøgende en helt unik lysoplevelse, når lyset trænger gennem de rensede mure af glasmosaik.

VILLUM Window Collection udstiller en tro kopi af et udsnit af glasmosaikkerne i Sainte Chapelle – helt præcis en kopi af panel nr. 98 i karnap 103.