Vinduets kulturhistorie

Forelæsning ved arkitekt Søren Vadstrup.

Med fokus på arkitektur, håndværk og materialer fortæller Søren Vadstrup om vinduets kulturhistorie i Danmark. I forelæsningerne taler han om glastyper, vinduets oprindelse og kulturhistoriske forudsætning, og han giver en detaljeret beskrivelse af de danske vinduestyper.

Søren Vadstrup er arkitekt og forskningslektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) samt forsker, formidler og underviser på Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Fra 1989 til 2002 var han leder af Raadvad Centeret. Søren Vadstrup har udgivet adskillige bøger om arkitektur, restaurering og bygningsbevaring bl.a. ’Huse med sjæl’ og ’Byhuset’.

De to forelæsninger blev afholdt i VILLUM Window Collection, henholdsvis den 9. oktober 2015 for studerende fra Kulturarv, Transformation og Restaurering, KADK og den 7. juni 2017 i forbindelse med et arrangement i VKR Gruppen.

Forelæsningerne kommer omkring følgende emner:
Historiske glastyper
Ordet ‘vindue’
Vinduets kulturhistoriske forudsætning
Det danske trævindue
Vinduet fra renæssancen til i dag
Isoleringsruder og energirenovering