Postmodernisme

1970–1990

Efter modernismen kom postmodernisme fra ca. 1970’erne til ca. 1990. Postmodernismens kendetegn er genbrug af stilarter, citater fra andre bygninger, fravær af betydning samt brug af mange farver, former og materialer. Postmodernismen er dermed en slags arvtager til historicismens tilgang. Opgøret med modernismens minimale, monokrome og modulære formsprog var karakteristisk.

Det topstyrede og det sidestyrede vindue blev udviklet i perioden, men der blev ikke tegnet og udviklet særlige vinduestyper tilpasset postmodernisme. 1970'rnes energikriser (1974 og 1979) havde dog en markant betydning for vinduets udforming, særlig størrelsen på vinduerne; vinduerne blev generelt små, og der kom stor fokus på energioptimering.