Emile Fourcault

I begyndelsen af det 20. århundrede udviklede den belgiske ingeniør Emile Fourcault en metode, hvor plant glas blev trukket op direkte fra smeltetanken og via valser ført gennem en køletank og derefter skåret i store dimensioner.

Fremstillingsformen blev kaldt Fourcault-metoden og blev patenteret i 1904.