Nyklassicisme

1915–1930

Nyklassicismen, der er en fortsættelse af klassicismen, er kendetegnet ved enkelhed, harmoni og raffinerede proportioner. Periodens arkitekter gjorde oprør mod nationalromantikkens stilforvirring og søgte i stedet at fastlægge et regelsæt til proportionering af bygninger. Reglerne beskrev nøje de ’korrekte’ forholdstal mellem facadebredde og facadehøjde, vinduernes proportioner samt forholdet mellem vindueshuller og murpiller osv.

Det nyklassicistiske vindue er - ligesom klassicismens vinduer - formgivet med hævet tværpost (korspost), så inddelingen af overrammen og underrammen udgør det gyldne snit. Ruderne er lige store og med profilerede sprosser, der spreder lyset.