Romansk middelalder

1050-1240

To stilarter har særlig betydning for middelalderen, nemlig den romanske stil og den gotiske stil.

Den romanske stilart er kendetegnet af bygninger i solidt murværk, som primært ses i kirker og borge. Romanske vinduer er relativt små og smalle, og de afsluttes foroven af en halvcirkelformet rundbue, som understøtter murværket i en stabil konstruktion. Vinduerne sidder i skrånende lysninger, som sørger for at trække lyset længere ind i bygningen.

Den romanske rundbuekonstruktion med farverige glasmosaikker og dekorerede lysninger er tydeligt inspireret af romertidens arkitektur. Rundbuede vinduer går igen i 1800-tallets historicistiske bygninger.