Nyklassicisme

1915–1930

Nyklassicismen opstod omkring 1. verdenskrig og varede frem til omkring år 1930. Stilen var en mere enkel stil, der gjorde op med den forudgående tids tendens til at overbrodere husene.

Nyklassicismens kendetegn er raffineret proportioneringskunst og enkelthed. Man benyttede de klassiske regler til proportionering af husene. Reglerne beskrev nøje de ”korrekte” forholdstal mellem facadehøjde og facadebredde, vinduernes proportioner, forholdet mellem vindueshuller og murpiller, og rummenes loftshøjde i forhold til arealstørrelse osv.

Stilarten var i Danmark sameksisterende med – og ofte en del af – Bedre Byggeskik-stilen.

Bedre Byggeskik
Den danske Bedre Byggeskik-bevægelse fra ca. 1915-1945 var et opgør med historicismens trang til overdådige dekoration og hang til dårligt håndværk. Foreningen bag Bedre Byggeskik ønskede at fremme den enkle danske byggetradition præget af saglighed og solide håndværkstraditioner.

Kendetegnende for Bedre Byggeskik er klassisk proportionering, korrekte detaljer og ærlighed i valget af byggematerialer. Proportionerne angik især forholdet mellem facaden og taget, vinduernes størrelse i forhold til facaden og ikke mindst deres placering i facaden.