Rokokovindue

Et rokokovindue ligner på mange måder et barokvindue, men i modsætning til barokkens vinduer, som er symmetriske, er rokokoens vinduer asymmetriske. Vinduet er et korpostvindue, hvor tværpost og lodpost danner et kors, i modsætning til barokkens krydspostinddeling.

De udvendige beslag, som ofte er smedet over akantusblad-motiver, er også asymmetriske, og beslagene er sømmet på vinduerne med håndsmedede søm. Mange af rokokoens vinduer er udvendigt omrammet af ”rocaille”-dekorationer, hvor muslingeskaller og sneglehuse slynger sig rundt om vinduet. 

Vinduesrammerne har en profileret fals, og disse overlapper med karm og poster og gør vinduet tættere. Glasset i rokokoens vinduer er enten fremstillet efter kron– eller cylinderglasmetoden