Rokokovindue

Et rokokovindue ligner på mange måde et barokvindue, men i modsætning til barokkens vinduer er rokokoens vinduer asymmetriske på flere områder. Tværposten er flyttet højere op, så de øverste rammer bliver mindre end de nederste rammer. De udvendige beslag, der er smedet over akantusblad-motiver, er ligeledes asymmetriske. Beslagene er sømmet på vinduerne med håndsmedede søm. 

Vinduesrammerne har en profileret fals eller kant, og disse overlapper med karm og poster og gør vinduet tættere.