Sidehængt vindue

Hængsler til vinduer blev udviklet i løbet af 1500-tallet, og det blev nu muligt at bygge vinduer med sidehængte rammer. Da hængslerne stadig var dyre at fremstille, var der oftest kun én gående ramme i hvert vindue.

Sidehængte vinduer kan være enten ind- eller udadgående. I Central- og Sydeuropa er vinduerne ofte indadgående, da der her ofte anvendes skodder som solafskærmning for vinduerne.