Historicisme

1840–1900

Efter den rene og stilige klassicistiske periode kom den historicistiske periode fra ca. 1840-1900, hvor arkitekter rejste rundt i verden og blev inspireret og blandede stilarter. Historicismens kendetegn er pompøse bygninger med brug af træk fra forskellige historiske stilarter.

Historicismens vinduer
Et historicistisk vindue kan således være udformet efter forskellige stilarter, såsom et gotisk vindue, et barokvindue eller en blanding af flere stilarter. I perioden får industrialiseringen og nye byggematerialer, som støbejern og beton, betydning for vinduesproduktionen og udvikling af nye vinduestyper. Det gælder fx støbejernsvinduet, Dannebrogsvinduet, store trefagsvinduer og meget store vinduer i ikke-bærende facader.