Ordbog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ramme

Den del af vinduet, som glasset monteres i. Ved hjælp af beslag fastgøres rammen til vinduets karm. Rammen kan være fast eller gående, hvilket betyder at vinduet kan åbnes.

Redningsåbning

Et vindue, som kan benyttes som flugtvej fx i tilfælde af brand. Det er fremstillet med en løs lodpost, som med et let slag kan skubbes ud for at skabe en bredere åbning.

Renæssancevindue

Vindue fra den arkitektoniske stilperiode renæssancen, ca. 1535–1660. Et karakteristisk renæssancevindue har fast ramme, er småsprosset og blyindfattet. Ruderne er af kronglas eller cylinderglas.

Rokokovindue

Vindue fra den arkitektoniske stilperiode rokokoen, ca. 1730–1760. Det typiske vindue fra perioden er et assymetrisk, småsprosset vindue med hævet tværpost, således at de nederste rammer er større end de øverste. Overkarmen er ofte fladbuet.

Romansk vindue

Vindue fra den arkitektoniske stilperiode Romansk Middelalder, ca. 1050–1240. Et typisk romansk vindue er et lille, rundbuet kirkevindue med skrå lysninger. Ruderne er blyindfattede og af cylinder- eller kronglas.

Rosevindue

Rundt vindue med sprosser i et dekorativt mønster, udformet som en rose. Ses ofte i gavlene på gotiske kirker.

Rude

Felter bestående af en eller flere sammensatte glasplader, der monteres i vinduesrammerne. Navnet stammer fra opskæring af kronglas, hvor glascirklen blev bedst udnyttet ved udskæringer i rhombe-/rudeformede stykker. Navnet bruges også om et rudeformet vindue.

Rulleskodde

Skodde, der består af lameller, som kan rulles ned foran et vindue.

Rumpestabel

Beslagdel til sidehængte vinduer, hvorpå hjørnebåndshængslet fastgøres.

Russervindue

Et dobbeltvindue, hvor to vinduer er bygget sammen til én enhed. I det yderste vindue er der en oplukkelig ramme forneden, i det inderste en oplukkelig ramme foroven, så den friske luft bliver forvarmet på vej ind i bygningen. Konstruktionen giver en god isoleringsevne og formindsker varmetabet ved ventilation. Kaldes også ventilationsvindue.

RW-værdi

Mål for et vindues lyddæmpende virkning.

  

 

Rytterlys

Saddelformet parti af ovenlysvinduer placeret over tagryggen eller i et fladt tag.