Ordbog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Halvstaf

Halvcirkel-formet profil.

Hamborghængsel

Hængsel i to dele. Den ene fastgjort på rammen, den anden på karmen. Kan skilles ad ved at løfte vinduesrammen af.

Hanebåndsvindue

Lille vindue i gavl eller gavlkvist, der giver lys til hanebåndsloftet.

Hejsevindue

Vertikalt skydevindue med to rammer, hvor den ene ramme under åbning forskydes op bag den anden. I den engelske udgave af hejsevinduet forskydes rammerne ved hjælp af wirer og lodder i de udhulede sidekarme. Herved kan rammen let løftes, sænkes og låses i alle positioner. Kaldes også engelsk eller hollandsk vindue.

Historicistisk vindue

Et vindue fra den historicistiske periode, ca. 1840-1910. Vinduer fra perioden kan være udformet som et gotisk vindue, et barokvindue etc. eller en blanding af flere stilarter. Kendetegnende for perioden var at låne detaljer fra alle de historiske stilarter.s

Hjulvindue

Vindue udformet som en hel eller halv cirkel med sprosserne anbragt som eger i et hjul.

Hjørnebånd

Metalbeslag fastgjort på hjørnerne af vinduesrammen for at forstærke dem.

Hjørnebåndshængsel

Et hængsel sat ind som en del af et hjørnebånd.

Hollandsk vindue

Se hejsevindue.