Ordbog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Karm

Den yderste faste del af vinduet, der er fastgjort til muren. Karmen bærer rammen.

Karmskrue

Skrue, der fastgør karmen til muren.

Karnis

S-formet profil på eksempelvis lodposte og sprosser.

Kernetræ

Den inderste del af træet, hvor veddet ikke længere er aktivt. Her er cellerne fyldt op med stoffer, som er med til at modvirke nedbrydningen af veddet. Derfor er kernetræ meget velegnet til vinduer.

Kit

Traditionelt en blanding af linolie og kridt, der fastholder ruden i den udvendige fals i ældre vinduer. Andre typer af kit er akrylkit og termokit.

Kitfals

Fals, som kittet trykkes ned i for at holde ruden på plads.

Klassicistisk vindue

Vindue fra den arkitektoniske stilperiode klassicismen, ca. 1760–1840. Det typiske vindue fra denne periode har seks kvadratiske, lige store ruder, en hævet tværpost og en enkelt sprosse i de nederste rammer. Tvær- og lodpost er spinkle og forsynet med en lodret, indadgående hulkehl-profil, der spreder lyset. De indvendige og udvendige beslag er enkle og uden ornamentering. Tidlige klassicistiske vinduer er småsprossede.

Koblede rammer

To selvstændige rammer med fælles hængsling på karmen. Rammerne er holdt sammen af koblingsbeslag eller koblingsskruer.

Komposit

Homogent materiale sammensat af grundmaterialer med forskellige egenskaber. F.eks. plastglasfiber. De fleste kompositmaterialer kan anvendes til sprøjtestøbte, ekstruderede eller pultruderede komponenter.

Kondens

Fortættet vanddamp på ruden. Kan opstå indvendigt eller udvendigt, når ruden er koldere end omgivelserne. I stærk kulde omdannes kondensen til isblomster.

Korspostvindue

Se dannebrogsvindue.

Koøje

Lille rundt eller ovalt vindue, der oftest bruges på skibe.

Kronglas

Vinduesglas fremstillet efter en teknik, hvor en mundblæst glasboble åbnes og slynges til en plan skive. Den runde skive skæres derefter op i mindre ruder, der samles til et vindue med bly. I midten af kronglasskiven er glasset tykkere, og her er et kroneformet mærke efter glaspusterens jern. Det karakteristiske midterstykke bruges i flaskebundsruder og kaldes galle eller okseøje. Kronglas udvikles omkring år 1300 og afløses i slutningen af 1800-tallet af nye typer vinduesglas.

Krydspostvindue

Vindue med lodret og vandret post, som krydser hinanden. Kaldes også dannebrogsvindue eller korspostvindue.

Kunststofvindue

Vindue med karm og ramme af kunststof - PVC eller polyuretan.

Kvistvindue

Vindue indbygget i en kvist.