Ordbog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Lamineret glas

Består af 2 eller flere lag glas med PVB-kunststoffolie imellem. Folien smeltes sammen med glasset under højt tryk og høj temperatur. Anvendes for at undgå glasbrud og risiko for glasnedfald ved beskadigelse. Øger også lydisoleringen.

Laminering

Sammenlimede stave af træ. Derved kan træ af ringere visuel kvalitet udnyttes som mellemlag. Samtidig bliver træprofilerne stabiliseret.

Ligvindue

Et vindue, hvor lodposten med et let slag kunne skubbes ud, så der blev plads til, at en kiste kunne komme igennem. Samme konstruktion som brandredningsåbning med løs post.

Linolie

Olie fremstillet ved presning af hørfrø. Linolie er et miljøvenligt produkt. Det giver træet dyb glød, og træ behandlet med linolie optager vand langsommere end ubehandlet træ.

   

 

Linoliekit

Kit blandet af linolie og kridt.

  

 

Lodpost

Det kraftige lodrette midterstykke, som vinduesrammerne i f.eks. et dannebrogsvindue har anslag mod.

Lt

Et tal, der angiver den procentdel af dagslyset, som passerer igennem ruden. For almindeligt floatglas uden coatning er Lt større end 80%.

   

 

Lunette

Et halvcirkelformet vindue.

Lyre

En åbning i taget over et ildsted uden skorsten.

Lysareal

Det nettoareal af et vindue, som den synlige del af glasset udgør.

Lysningspanel

Panel, der indvendigt afdækker hullet omkring vinduet.